Medierna i samhället

Igår, idag, imorgon

En vänbok till Stig Hadenius.

Innehåll

Förord

De liberala idéerna och pressen

Göran Leth

Nationalskalden som hatade Aftonbladet

Gunnar Fredriksson

Johannes Wickmans publicistiska sorti eller den historiska analogins godtycklighet

Alf W Johansson

Blev Hjörne påtvingad sitt segervapen – konstruerat av Ernst Wigforss?!

Lars-Åke Engblom

Från Wendela Hebbe till Marianne Fredriksson. Om journalismen, feminismen och det mänskliga mötet

Ami Lönnroth

TV-reportage i samhällets tjänst. Förändringar i synsätt under 1950- och 1960-talen

Madeleine Kleberg

Skurkar, kapplöpningar och sensationer. Om marknadsstyrd journalistik och politisk populism

Håkan Hvitfelt

Röd-gröna journalister. Politiska åsikter och yrkesideologi i samverkan

Kent Asp

Att förstå sitt språk

Mats Svegfors

Från litteraturvetare till journalistikforskare. En diskussion om möjliga utgångspunkter

Britt Hultén

Medier som materiell och mental miljö

Kjell Nowak

Pictures in the Press: Yesterday, Today, Tomorrow

Karin Becker

Yttrandefriheten och maktkoncentrationen

Harry Schein

Är tidningen en kvastfening? Om läsningen och den sköra demokratin

Hans Bergström

Hur skall det gå för kvällspressen? Medelsvenssons tidning 65 år senare

Lennart Weibull

Ge inte upp hoppet! Om förutsättningarna för en kvalificerad journalistik i etern

Erik Fichtelius

Nyhetsrummet i förändring. Om journalistik som kollektivt berättande

Lars J Hultén

En turbulent medievärld

Thorbjörn Lindskog

EU – hot eller stöd för nordiskt kultursamarbete?

Ewonne Winblad

Once Upon a New World Information and Communication Order. The Debate in UNESCO

Ulla Carlsson

Författarna

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
1996-12
Sidantal: 
320
ISSN: 
1104-4810
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Nordicom bokserie
200,00 kr