Mediemätningar

Teori, Tolkning, Tillämpning

Innehåll

Förord

Demokrati- och metodproblem i frågeundersökningar

Mikael Gilljam

Mediemätningar i Sverige. Mediebarometerns roll

Lennart Weibull

Kvalitativa metoder. Vetenskap eller bara tyckande?

Gunilla Jarlbro

Att mäta kvalitet i medieanvändning

Olle Findahl

Studiet av TV-användning betraktat som ett designproblem

Karl Erik Rosengren

Mediemätningarnas makt

Stig Hadenius

När Sverige fick nya TV-publikräkningar

Bengt Nordström

Mediemätningar i Europa

Margareta Cronholm

Mediebarometern som analysredskap. Några exempel

Magnus Anshelm

Att använda mediemätningar. Reflektioner och synpunkter

Karin Hallberg

Att använda mediemätningar. Reflektioner och synpunkter

Thomas Järrel

Att använda mediemätningar. Reflektioner och synpunkter

Elisabeth Matsgård

Att använda mediemätningar. Reflektioner och synpunkter

Johan Reimers

Att använda mediemätningar. Reflektioner och synpunkter

Per Starenius

Författarna

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
1995-06
Sidantal: 
117
ISSN: 
1101-4539
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Övriga Analys/Statistik-rapporter
175,00 kr