Mediebarometern 2019: Tema generationer

Mediebarometern är en årlig undersökning av den svenska befolkningens tillgång till, och användning av, olika typer av medier. Resultaten i 2019 års undersökning bygger på svar från omkring 6 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 9 till 79 år. I Mediebarometern 2019: Tema generationer analyseras medieanvändningen i olika åldersgrupper. Rapporten har skrivits av Catharina Bucht vid Nordicom. 

Innehåll

  • Inledning
  • Mobila barn och ungdomar
  • Högkonsumenterna
  • Digital mediediet
  • Mixad medelålder
  • Allt mer digitala pensionärer
  • Slutdiskussion
  • Summary in English

 

Ladda ner hela publikationen

Download English summary (PDF, 1,36MB)

 

Omslag Mediebarometern 2019: Tema generationer
Författare: 
Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2021-02
Sidantal: 
69
ISBN: 
978-91-88855-37-4
Språk: 
Svenska
Format: 
PDF
Serie: 
Mediebarometern
0,00 EUR