Mediebarometern 2019

Mediebarometern är en årlig undersökning av den svenska befolkningens tillgång till, och användning av, olika typer av medier. Undersökningen har genomförts sedan 1979 och det gör Mediebarometern till den äldsta studien i sitt slag i världen. Resultaten i 2019 års undersökning bygger på svar från omkring 6 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 9 till 79 år.

Mediebarometern genomförs av Nordicom vid Göteborgs universitet i samverkan med Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Myndigheten för press, radio och tv, Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio.

 

Innehåll

  • Om Mediebarometern 2019
  • Mediedagen
  • Ljudmedier
  • Rörlig bild
  • Textmedier
  • Socialt nätverkstjänster
  • Nyheter
  • Tillgång till medier

 

Omslag Mediebarometern 2019
Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2020-05
Sidantal: 
120
ISBN: 
978-91-88855-24-4
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt, PDF
Serie: 
Mediebarometern
275,00 kr