7. Effekter av att flyga under radarn. Hur mycket påverkas unga av produktplacering?