6. Två perspektiv på den kommersiella delningskulturen. Barns och reklamproducenters tankar om dold reklam