3. Från långa vita handskar till advergames. Forskningen om dold reklam från 1900-talet till idag