Läsarnas marknad, marknadens läsare

En forskningsantologi utarbetad för Litteraturutredningen

Nordicom, Göteborgs universitet, har på Litteraturutredningens uppdrag utarbetat en forskningsantologi – Läsarnas marknad, marknadens läsare – som i förstone utkom i SOU-serien (SOU 2012:10). Den trycktes i en liten upplaga och för att tillgodose de förfrågningar som har kommit till Nordicom utges antologin på nytt. Några nya artiklar har också tillkommit.

Bokens och litteraturens ställning har varit föremål för flera statliga utredningar genom åren och oomtvistad är den kulturpolitiska betydelse boken tillskrivs utifrån ett demokratiperspektiv. En återkommande fråga är hur boken skall kunna hävda sig i konkurrens med allt det nya som följer med teknologiutvecklingen – något som i högsta grad anses ha konsekvenser för såväl läsare som marknad. Antologin innehåller analyser av utvecklingen på detta område utifrån många olika frågeställningar i digitaliseringens tidevarv.

I antologin medverkar en rad forskare som har sin bakgrund i så skilda discipliner som sociologi, statsvetenskap, företagsekonomi, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, litteraturvetenskap, historia, nordiska språk samt biblioteks- och informationsvetenskap.

Antologin utges i samarbete med Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås och Swedish Cultural Policy Observatory (SweCult), Linköpings universitet.

Observera att Läsarnas marknad, marknadens läsare endast finns som pdf-fil, för gratis nedladdning.

Innehåll

Förord

Några inledande ord i spåren av tidigare utredningar om förändrade medielandskap, läsning och kulturpolitik

Ulla Carlsson

Läsarnas marknad, marknadens läsare. Reflektioner över litteraturens materiella villkor

Ann Steiner

Bokläsning i skiftet mellan traditionella och digitala medier

Lars Höglund

Hur 15-åringars läsning förändrats mellan 2000 och 2009. Resultat från PISA-undersökningarna

Ulf Fredriksson

Förändringar i läsvanor och läsförmåga bland 9- till 10-åringar. Resultat från internationella studier

Monica Rosén

Att hantera kunskap och information i den digitala samtiden

Olof Sundin

Om värdet av att läsa skönlitteratur

Listbeth Larsson

Läsning i skolan – och läsning i den högre skolan

Magnus Persson

Biblioteken, litteraturen och läsaren

Pamela Schultz Nybacka

Med livet som insats. Om bokprat på internet

Petra Söderlund

Litteraturkritikens betydelse

Per Rydén

Det globala översättningsfältet och den svenska översättningsmarknaden. Förutsättningar för litterära periferiers möte

Yvonne Lindqvist

Svensk skönlitteratur i världsperspektiv

Johan Svedjedal

Boken som medium

Pelle Snickars

Aktuell statistik om e-böcker. Sammanställd av <i>Ulrika Facht

Boken, författaren och läsaren. En upphovsrättslig reflektion

Katarina Renman Claesson

Boken, berättelsen och pengarna i den digitala tidsåldern

Patrik Wikström

Ökad integration och koncentration. Den svenska bokmarknaden i förändring

Staffan Sundin

Dragonball, LasseMaja och Twilight. Utgivningen av barn- och ungdomslitteratur i Sverige 2001–2010

Åsa Warnqvist

Frågan som alla glömde: Vem tar fram statistiken?

Åsa Warnqvist

A Very Special Trade? Or Just Like Other Media? Characteristics of the International Book Industry

Helge Rønning
Tore Slaatta

Läsningen av den goda boken: Litteraturpolitik som demokratipolitik

Jenny Johannisson
Linnéa Lindsköld
Amira Sofie Sandin

Författarna

Utgivare: 
Nordicom
Publicerad: 
2012-05
Sidantal: 
344
ISBN: 
978-91-86523-42-8
Språk: 
Svenska
Format: 
PDF
Serie: 
Nordicom bokserie