Konkurrens och förnyelse

Innehåll

Förord

Karl Erik Gustafsson
Per Rydén

Staffan Björck som pressforskare

Per Rydén

Tidningar och tidningsmarknader i Bohuslän

Karl Erik Gustafsson

Bohusläningens återkomst

Elisabeth Bäck

Konkurrensen mellan Aftonposten och Göteborgs-Tidningen

Lars-Åke Engblom

Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidnings om - och nedläggning

Sverker Jonsson

Herrtidningsmode förr och nu

Helene Hafstrand

Förnyelsen av Dagens Nyheters ledarsida

Svante Nycander

Göteborgs-Postens moderna omgörning

Ingela Wadbring

Tidningsstarter under det sena 1900-talet

Karl Erik Gustafsson

Bilaga 1: Organisationen för projektet Den svenska pressens historia

Bilaga 2: Skrifter i serien Sylwan

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2000-08
Sidantal: 
187
ISSN: 
1403-3585
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Sylwan
210,00 kr