Kommunikationens korsningar

Möten mellan olika traditioner och perspektiv i medieforskningen

Boken är tillägnad forskaren Kjell Nowak. Kollegor och doktorander vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Stockholms universitet, bidrar till vad som här kallas kommunikationens korsningar. Boken kretsar kring möten mellan olika discipliner, forskningstraditioner.

Innehåll

Förord

Den kulturella vändningen - och sedan...? Om tvärvetenskap i medieforskningen under 1980- och 90-talen

Cecilia von Feilitzen

Den offentliga sfären i kulturteoretisk belysning

Peter Dahlgren

Ideologiteori och medieforskning

Sven Ross

Medier, kommunikation och kultur

Johan Fornäs

Kvinnliga blickar. Om feministisk populärkulturforskning

Hillevi Ganetz

Korsningar mellan medie- och språkforskning

Hans Strand

Från kunskapsförvärvande och begriplighet till upplevelser och reception

Birgitta Höijer

Journalistik som kommunikation. Tre tidstablåer

Jan Ekecrantz
Tom Olsson
Ester Pollack
Anders Sahlstrand

Studier av journalistik

Stig Hadenius

Televisionen flyttar in. En analys av veckopressannonser för TV-apparater kring slutet av 1950-talet

Madeleine Kleberg

Pressbild som världsbild. Den pressfotografiska nyhetsbildens ideologiska potential

Kari Andén-Papadopoulus

Sinnen och medier

Carin Åberg

Vad är ett medium? En guide genom mediegalaxen

Göran Bolin

Författarna

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
1994-12
Sidantal: 
230
ISSN: 
0349-1242
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Nordicom bokserie