Inte för smalt, inte för brett

Spelet om framtidens public service
Författare: Marie Grusell, Lars Nord

Public service är ett begrepp som nästan uteslutande förknippas med radio och tv, men med den snabba medieutvecklingen på olika digitala plattformar ställs nya frågor om uppdraget för public service och relationen till kommersiella konkurrenter. Hur bör uppdraget för Sveriges Radio och Sveriges Television se ut i en digital tid? vad bör dessa företag erbjuda publiken på nätet och i mobilen?

I forskningsprojektet ”Flerkanalpublicering” inom Stiftelsen Etermedierna i Sverige har Lars Nord och Marie Grusell undersökt public service-mediernas utveckling och strategier på nya plattformar de senaste åren. De har också analyserat de viktigaste argumenten från programbolag, konkurrenter och politiker i den aktuella debatten om framtidens public service i Sverige. Studien bygger både på analyser av skriftligt material och på intervjuer med berörda aktörer.

Contents

Tabellförteckning
Förord
Författarnas förord
Public service efter radio och tv
Public service mellan teknik och politik
Public service i en multimedial tid
Public service och omvärlden
Public service och vägvalen
Public service och framtiden
Enlish Summary. The Tricky Middle Way. Public Service Media Power Play in the Era of Convergence