Grundad 1830 av Lars Johan Hierta

Innehåll

Förord

Karl Erik Gustafsson
Per Rydén

Hierta och riksdagstidningarna

Jarl Torbacke

Lars Hierta, affärsman och tidningsutgivare

Harald Wieselgren

Aftonbladet i 1830-talets offentliga samtal

Jan Svensson

Aftonbladet och den repressiva tryckfrihetspolitiken under 1830-talet

Torbjörn Vallinder

Aftonbladets första kulturredaktör

Ami Lönnroth
Per Eric Mattsson

När Aftonbladet blev störst på nytt

Per Rydén

Aftonbladet åter störst

Karl Erik Gustafsson

Bilaga 1: Omslagsbilderna

Bilaga 2: Organisationen för projektet Den svenska pressens historia

Bilaga 3: Skrifter i serien Sylwan

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
1999-03
Sidantal: 
125
ISSN: 
1403-3585
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Sylwan
150,00 kr