Från journalist till murvel

Journalistyrkets professionalisering från 1900 till 1960-talet

Innehåll

Förord

Upptakt

1. Journalisterna och professionaliseringen

2. Äntligen till start

3. Med inaktivitet som överlevnadsstrategi

4. Hårdare tider, hårdare tag

5. Tjugofem år - och uppryckning

6. Kvinnorna - ett fackligt problem?

7. En facklig ombudsman

8. Obunden nationellt och internationellt

9. Bättre tider och generationsskifte

10. Krig och försiktighetspolitik

11. Fredstid och nya tag

12. Kollektivavtalet blir verklighet

13. Högskoleutbildning för journalister

14. Etiken kommer på bordet

15. Från journalist till murvel - en sammanfattande slutdiskussion

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2006-07
Sidantal: 
452
ISSN: 
1403-3585
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Sylwan
250,00 kr