Forskning om journalistik, medier & kommunikation

Ämnesområden idag och i framtiden

Innehåll

Förord

Medie- och kommunikationsvetenskap. E pluribus unum!

Karl Erik Rosengren

Masskommunikation som ämnesområde. Ett försök till empirisk bestämning

Lennart Weibull

Forskning om medier och kommunikation. Ett kulturteoretiskt perspektiv

Kjell Nowak

Journalistik som forskningsområde

Kent Asp

Den nödvändiga journalistikforskningen

Stig Hadenius

Massmedieekonomi

Karl Erik Gustafsson

Författarna

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
1992-11
Sidantal: 
96
ISSN: 
0349-1242
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Nordicom bokserie