Forskning om journalistik

En antologi från NORDICOM-Sverige

Antologin speglar forskning som belyser journalistikens roll och villkor. I tio artiklar behandlar forskare, från skilda discipliner, frågeställningar som rör journalistikens informationsfunktion, politisk opinionsbildning, den journalistiska formen, den redaktionella processen, nyhetsvärderingsprinciper, betydelseproduktion i nyheter och journalistisk etik. Det handlar om både journalistikens utbud och produktionsprocess men även samspelet mellan medier och publik uppmärksammas.

Innehåll

Förord

Politisk journalistik. Studier i mediernas partiskhet och makt

Kent Asp

Berättande och betydelse i TV-nyheter

Peter Dahlgren

Politruktjänsten som skakade radion

Göran Elgemyr

Nyheter som information eller underhållning

Olle Findahl

Forskarfält för journalistikforskningen. Textproduktionen och den redaktionella texten

Lars J Hultén

Om den journalistiska formens betydelse

Håkan Hvitfelt

Informationskrisen efter Tjernobyl. Ett processperspektiv

Stig Arne Nohrstedt

Handledningarnas historia. Redaktionskatekeserna berättar om yrkes regler och ställning

Per Rydén

Problem i den journalistiska etiken

Torsten Thurén

Journalistik och pressetik. Exemplet svensk kriminaljournalistik under 1900-talet

Lennart Weibull
Britt Börjesson

Författarna

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
1988-12
Sidantal: 
217
ISSN: 
0349-1242
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Nordicom bokserie
100,00 kr