Folk och press i rörelse

Innehåll

Förord

Karl Erik Gustafsson
Per Rydén

Värmlands första nyhetstidning

Jarl Torbacke

NWT - anrik värmlandstidning

Dag Nordmark

När Jeuling räddade Karlstads-Tidningen

Eric Johannesson

Tre gamla städer - nitton nya tidningar

Birgit Petersson

Värmlands folkblad på gång

Gunilla Lundström

Värmländsk guldålder

Per Rydén

Vår beredskap är god - också den journalistiska

Elisabeth Sandlund

Ett tidningsläsande släkte

Lars-Åke Engblom

Värmlandspressen under rekordåren

Sverker Jonsson

Förnyelse och konsolidering

Karl Erik Gustafsson

Pressen och moderniseringen av Sverige

Hans Bergström

Dagspressens roll i markndsinstitutionens framväxt

Klas Nyberg

Arvid Gumælius och konsten att skriva notiser

Eric Johannesson

Tidningen som agitator

Birgit Petersson

Värmlandspressen och spanienfrågan

Stefan Dalin

Bilaga 1: Organisationen för projektet Den svenska pressens historia

Bilaga 2: Skrifter i serien Sylwan

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
1999-04
Sidantal: 
175
ISSN: 
1403-3585
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Sylwan
150,00 kr