Ett tidningshus i Jönköping

Ursprung, tillkomst, framväxt 1861-2008

Innehåll

Förord

1 Huvudlinjer i tidningshusets historia

2 Tiden före 1900

3 Konsolidering och ökad ägarkoncentration 1900-1918

4 Expansion i Jönköpings län 1919-1953

5 Kris och återhämtning 1954-1970

6 Tryckeriverksamheten och branschens organisering till 1970

7 Expansion och diversifiering 1970-1992

8 Utvecklingen efter mitten av 1990-talet

9 Sammanfattning och slutdiskussion

Käll- och litteraturförteckning

Käll- och litteraturförteckning

Figur- och tabellförteckning

Personregister

Utgivare: 
Nordicom
Publicerad: 
2010-04
Sidantal: 
309
ISSN: 
1403-3585
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Sylwan
250,00 kr