En himla många kanaler

Flerkanalpublicering i svenska mediehus

Dagstidningar har sedan några år tillbaka blivit mediehus med många kanaler – betald dagstidning, gratistidning, webbsida med allt mer av interaktivitet och rörlig bild, egna tv- och radiokanaler. Bakom utvecklingen finns såväl tekniska som ekonomiska och publicistiska drivkrafter. Dessa drivkrafter är sammanflätade och ömsesidigt beroende av varandra. Flerkanalpubliceringen är medieföretagens strategi för att möta den tilltagande fragmenteringen av publikerna.

I forskningsprojektet »Flerkanalpublicering« inom Stiftelsen Etermedierna i Sverige har Gunnar Nygren och Maria Zuiderveld vid Södertörns högskola undersökt de drivkrafter som ligger bakom denna utveckling. I projektet ingår en innehållsanalys av samtliga nyhetssajter som är knutna till det som tidigare kallades dagstidningar. Dessutom har de båda forskarna gjort fallstudier av fem olika mediehus med ett 20-tal intervjuer: Aftonbladet, Sydsvenska Dagbladet, Norrköpings Tidningar, Smålandsposten samt Bonnier Tidskrifter.

Den tryckta upplagan av "En himla många kanaler" är slutsåld men går att ladda ner som pdf.

Innehåll

Förord

Författarnas förord

Flera kanaler – varför då?

Ett mediesystem i omvandling

Mediehus, strategier och plattformar

Ett ständigt flöde på webben, i mobilen och i sociala medier

Tv-kanal, webb-tv, videoklipp eller rörlig bild?

”Man vill ju inte bli någon Facit”

Vem ska betala för journalistiken?

Nya och gamla kanaler i mediehusen

English Summary: Convergence and divergence in old and new channels – the Swedish case

Litteratur och källor

Bilaga: Intervjupersoner och intervjufrågor

Författarna

Utgivare: 
Nordicom
Publicerad: 
2011-10
Sidantal: 
175
ISBN: 
978-91-86523-25-1
Språk: 
Svenska
Format: 
PDF
Serie: 
Nordicom bokserie
0,00 kr