Den svenska pressens upplagor 1824-1872

Sture M Waller

Innehåll

Förord

Karl Erik Gustafsson
Per Rydén

Sture M. Waller - ett vänporträtt

Inger Lindstedt

Sture M. Waller - en bibliografi

Tobias Lindberg

Upplagebestämningar på grundval av tidningsstämplingen 1824 -1872

Sture M. Waller

Ett bidrag till historieskrivningen av den stämplade Västeråspressen 1824-1872

Tobias Lindberg

Upplagestatistik 1824-1872

Sture M. Waller

Bilaga 1: Organisationen för projektet Den svenska pressens historia

Bilaga 2: Skrifter i serien Sylwan

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2001-03
Sidantal: 
231
ISSN: 
1403-3585
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Sylwan
150,00 kr