Den svenska mediemarknaden 2009

Nordicom har under senare år vid ett antal tillfällen redovisat kartläggningar och analyser av såväl den svenska som nordiska mediemarknaden. Nu presenterar Nordicom Den svenska mediemarknaden 2009. Det är en faktasammanställning rörande de större svenska medieföretagen med uppgifter om ekonomiska utfall (i huvudsak 2007), marknadsandelar, ägarförhållanden, m m. Liknande uppgifter lämnas också för de största utländska medieföretagen. Sammanställningen inleds med en analys av medieägandet där förändringar och trender vad gäller mediemarknaden diskuteras.

Rapporten finns endast tillgänglig i pdf, och är kostnadfri att ladda ner.

Innehåll

Mediemarknaden i en föränderlig värld

Staffan Sundin

Mediemarknaden: Statistik

Mediebrancher: Statistik

Medieföretag: Statistik

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2009-06
Sidantal: 
53
ISBN: 
978-91-89471-84-9
ISSN: 
1101-4539
Språk: 
Svenska
Format: 
PDF
Serie: 
Den svenska mediemarknaden