Den svenska mediemarknaden 2006

Nordicom har under senare år vid ett antal tillfällen redovisat kartläggningar och analyser av såväl den svenska som nordiska mediemarknaden. Nu presenterar Nordicom Den svenska mediemarknaden 2006. Det är en faktasammanställning rörande de större svenska medieföretagen med uppgifter om de två föregående årens ekonomiska utfall, marknadsandelar, ägarförhållanden, m m. Liknande uppgifter lämnas också för de största utländska medieföretagen. Sammanställningen inleds med en analys av medieägandet där förändringar och trender vad gäller mediemarknaden diskuteras.

Innehåll

Förord

1 Mediemarknaden

2 Mediebranscher

2.1 Dagspress

2.2 Tidskrifter

2.3 Böcker

2.4 Radio

2.5 Television

2.6 Film och video

3 Medieföretag

3.1 Allersfären

3.2 Bonniersfären

3.3 Egmontsfären

3.4 Hjörnesfären

3.5 KF Media

3.6 Schibstedt

3.7 Staten

3.8 Stenbecksfären

3.9 Telenor

3.10 TV 4

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2006-05
Sidantal: 
112
ISBN: 
91-89471-38-5
ISSN: 
1101-4539
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Den svenska mediemarknaden
250,00 kr