Den svenska mediemarknaden 2003

Nordicom-Sverige har under senare år vid ett antal tillfällen redovisat kartläggningar och analyser av mediemarknaden i separata publikationer och i MedieSverige. Nu presenterar Nordicom Den svenska mediemarknaden 2003. Det är en faktasammanställning rörande de större svenska medieföretagen med uppgifter om föregående års ekonomiska utfall, marknadsandelar, ägarförhållanden, m m. Liknande uppgifter lämnas också för de största utländska medieföretagen. Sammanställningen inleds med en analys av medieägandet där förändringar och trender vad gäller mediemarknaden diskuteras.

Innehåll

Förord

1. Mediemarknaden

2. Mediebranscher

Dagspress

Tidskrifter

Böcker

Radio

Television

Film och video

3. Medieföretag

Allersfären

Bonniersfären

Egmontsfären

Hjörnesfären

KF Media

Schibsted

Staten

Stenbecksfären

TV4

Wolters Kluwer

4. Medieägande i Norden, Europa & Världen

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2003-03
Sidantal: 
135
ISSN: 
1101-4539
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Den svenska mediemarknaden
220,00 kr