Den svenska mediemarknaden 1999

Innehåll

Förord

1. Mediemarknaden

Mediebranscher

Dagspress

Tidskrifter

Böcker

Radio

Television

Film och video

Affärsinformation

3. Medieföretag

Allersfären

Arbetarrörelsen

Bonniersfären

Egmontsfären

Familjen Hjörne

Schibsted

Staten

Stenbecksfären

TV4

Wolters Kluwer

4. Medieägande i Norden, Europa & Världen

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
1999-04
Sidantal: 
88
ISSN: 
1101-4539
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Den svenska mediemarknaden
160,00 kr