Den moderna dagspressen 350 år

Omfattar 19 artiklar som utifrån olika aspekter tar upp temat Den moderna dagspressen 350 år.

Innehåll

Förord

Tidender och tidningar

Sture Allén

När svenska nyheter var franska. Svenska nyheter i 1790-talets Parispress

Ingemar Orscarsson

Den svenska kvällspressens utländska förebilder

Karl Erik Gustafsson

Finlandssvensk dagpress. Mästare i överlevnad

Birger Thölix

När tidningen kom till byn

Ronny Severinsson

Nyhetsbyråkriget

Pär-Arne Jigenius

Nordiska A-pressens guldålder 1900-1920

Lars-Åke Engblom

Ägarstrategier i svensk privatägd landsortspress under 1900-talet

Staffan Sundin

Lundstedtarna

Jan-Eric Malmquist

Bernadotterna, kung Bergström och Hjalmar Branting. Svensk tryckfrihet under 1800-talet

Torbjörn Vallinder

Pressetikens drivkrafter

Lennart Weibull

Fäderneslandet. En pressetisk sanering

Britt Börjesson

Om Sydsvenska Dagbladets bevakning av sydöstra Skåne

Jan Hinderson

Ewald Stomberg, tidningsmakare

Gunilla Lundström

Ester Blenda Nordströms journalistiska perspektiv 1911-1917

Margareta Stål

Ett universellt tidningsmakarskap

Mats Ekdahl

Kan dagspressen bli lika internationell som populärpressen?

Helene Hafstrand

Olof Dalin. Journalist eller publicist eller rentav tidningsmakare

Per Rydén

Den moderna dagspressen 350 år. Ett Göteborgsperspektiv

Karl Erik Gustafsson

Författarna

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
1996-05
Sidantal: 
227
ISSN: 
1104-4810
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Nordicom bokserie
200,00 kr