Från en period av knapphet till en mångfald av kanaler. Televisionens programutbud och mångfalden 1960–2004