Bokläsning i den digitala tidsåldern

Aktuella undersökningar från Nordicom och SOM-institutet

Den 1 januari 2002 sänktes mervärdesskatten på böcker och tidskrifter från 25 procent till 6 procent. För att följa och granska prisutvecklingen efter denna momssänkning tillsattes Bokpriskommissionen. Det treåriga uppdraget innefattade också en uppgift om att ’verka för att läsandet ökar i alla grupper’ och Bokpriskommissionen hade att redovisa hur detta mål uppnåddes. Kulturdepartementet uppdrog åt SCB att genomföra erforderliga undersökningar. När det gällde att följa momssänkningens effekter på bokläsningen vände sig SCB till Nordicom vid Göteborgs universitet. Resultatet blev att två olika undersökningar rörande bokläsning har genomförts under Bokpriskommissionens mandatperiod. Nordicom har specialstuderat bokläsningen genom den årliga medievaneundersökningen Mediebarometern 2001-2003 och SOM-Institutet vid Göteborgs universitet har särskilt uppmärksammat bokläsningen i den årliga SOM-undersökningen 2002 och 2003. Ett antal delrapporter har lämnats till SCB och sommaren 2004 avlämnade både Nordicom och SOM-Institutet sina slutrapporter till SCB.De båda rapporterna ger en bild av bokläsningen i Sverige i den tid som vi ofta benämner som den digitala tidsåldern och de bör vara av intresse för många utanför Bokpriskommissionens krets. Mot den bakgrunden utger Nordicom de båda nämnda slutrapporterna, något bearbetade, i en volym. Ulla Carlsson, Nordicom, och Lennart Weibull, SOM-Institutet, skrev dessutom på uppdrag av Bokpriskommissionen en artikel om kultur- och medievanors förändring, som publicerades i Bokpriskommissionens tredje delrapport 2003. Även denna artikel ingår i föreliggande volym.

Innehåll

I Om kultur- och medievanors förändring

Ulla Carlsson
Lennart Weibull

II Bokläsning i den digitala tidsåldern. Resultat från Mediebarometern

Ulla Carlsson
Ulrika Facht
Karin Hellingwerf

Bilaga: Tabeller och figurer

III Läsa och bläddra. Resultat kring bokläsning från SOM-undersökningen 1988-2003

Rudolf Antoni

Sammanfattning

Bilaga 1: Tabeller

Bilaga 2: SOM-undersökningen 1986-2003

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2005-01
Sidantal: 
181
ISSN: 
1101-4539
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Övriga Analys/Statistik-rapporter
250,00 kr