Böcker

Nordicoms främsta uppgift är att sprida kunskap om medieforskningens resultat samt redovisa uppgifter om medieutvecklingen i de nordiska länderna. Detta görs främst genom utgivning av tidskrifter, antologier och andra böcker samt statistiska översikter och analyser.

Om bildtidningen Se 1938-1945
Nordicom Sverige, 2004, 380 sid
250,00 kr
Representations of Strong Women in the Media
Nordicom, 2004, 233 sid
250,00 kr
25,00 EUR
Statistik och analys
Nordicom Sverige, 2004, 451 sid
350,00 kr
Nordicom Sverige, 2004, 120 sid
250,00 kr
Om svensk journalistik 1898-1969
Nordicom Sverige, 2004, 403 sid
0,00 kr
Global Media Images on “The War on Terror”
Nordicom, 2004, 316 sid
280,00 kr
28,00 EUR
Media Companies and Business Activities
Nordicom, 2003, 166 sid
300,00 kr
Nordicom Sverige, 2003, 145 sid
200,00 kr
Medier och medieföretag förr och nu
Nordicom, 2003, 286 sid
Perspectives on Young People's Meaning Making
Nordicom, 2003, 167 sid
200,00 kr
20,00 EUR
Nordicom Sverige, 2003, 120 sid
200,00 kr
Nordicom Sverige, 2003, 135 sid
220,00 kr
Attitudes Toward Media Violence and Protective Measures in Sweden
Nordicom, 2002, 17 sid
40,00 kr

Sidor