Böcker

Nordicoms främsta uppgift är att sprida kunskap om medieforskningens resultat samt redovisa uppgifter om medieutvecklingen i de nordiska länderna. Detta görs främst genom utgivning av tidskrifter, antologier och andra böcker samt statistiska översikter och analyser.

Studies and Reflections on Media in the Digital Age
Nordicom, 2006, 437 sid
250,00 kr
Young People and Harmful Media Content in the Digital Age
Nordicom, 2006, 286 sid
Journalistyrkets professionalisering från 1900 till 1960-talet
Nordicom Sverige, 2006, 452 sid
250,00 kr
Nordicom Sverige, 2006, 112 sid
250,00 kr
Nordicom Sverige, 2006, 119 sid
250,00 kr
Media Images of the Iraq War
Nordicom, 2005, 278 sid
(Nya) Dagligt Allehanda 1767-1944
Nordicom Sverige, 2005, 302 sid
250,00 kr
Nordicom Sverige, 2005, 136 sid
250,00 kr
Aktuella undersökningar från Nordicom och SOM-institutet
Nordicom Sverige, 2005, 181 sid
250,00 kr
Tracing Identity in Scandinavian Constructions of the Eastern Baltic Sea Region
Nordicom, 2004, 232 sid
250,00 kr
25,00 EUR
How do Computer Games Influence the Player?
Nordicom, 2004, 39 sid

Sidor