Böcker

Nordicoms främsta uppgift är att sprida kunskap om medieforskningens resultat samt redovisa uppgifter om medieutvecklingen i de nordiska länderna. Detta görs främst genom utgivning av tidskrifter, antologier och andra böcker samt statistiska översikter och analyser.

200,00 kr
Statistik och analys
Nordicom Sverige, 1997, 453 sid
250,00 kr
in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden
Nordicom, 1997, 288 sid
260,00 kr
200,00 kr
20,00 EUR
in Denmark, Finland, Norway and Sweden. Special Issue of Nordicom Review No 18(1997)1
Nordicom, 1997, 249 sid
150,00 kr
200,00 kr
Igår, idag, imorgon
Nordicom Sverige, 1996, 320 sid
200,00 kr
Radio och TV i allmänhetens tjänst
Nordicom, 1996, 272 sid
200,00 kr
100,00 kr
Statistik från Mediebarometern. Analyser och kommentarer av medieforskare
Nordicom Sverige, 1996, 80 sid
100,00 kr
200,00 kr
200,00 kr
Statistik och analys
Nordicom Sverige, 1995, 381 sid
250,00 kr
En inventering av litteratur utgiven 1760-1994
Nordicom Sverige, 1995, 135 sid
150,00 kr
in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden
Nordicom, 1995, 96 sid
150,00 kr
Teori, Tolkning, Tillämpning
Nordicom Sverige, 1995, 117 sid
175,00 kr
En bibliografi & 10 essays i anledning af filmens 100 år 1895-1995
Nordicom Danmark, 1995, 271 sid
220,00 kr
200,00 kr
Möten mellan olika traditioner och perspektiv i medieforskningen
Nordicom Sverige, 1994, 230 sid
190,00 kr

Sidor