Böcker

Nordicoms främsta uppgift är att sprida kunskap om medieforskningens resultat samt redovisa uppgifter om medieutvecklingen i de nordiska länderna. Detta görs främst genom utgivning av tidskrifter, antologier och andra böcker samt statistiska översikter och analyser.

Nordicom Sverige, 2000, 125 sid
205,00 kr
Den finländska pressens historia
Nordicom, 2000, 283 sid
Nordicom Sverige, 2000, 126 sid
250,00 kr
Professorer i journalistik och medievetenskap reflekterar
Nordicom Sverige, 1999, 80 sid
100,00 kr
Statistik och analys
Nordicom Sverige, 1999, 510 sid
300,00 kr
Nordicom, 1999, 31 sid
75,00 kr
En statistisk översikt
Nordicom Sverige, 1999, 84 sid
125,00 kr
Nordiske forskningsperspektiver
Nordicom, 1999, 307 sid
Nordicom Sverige, 1999, 88 sid
160,00 kr
Rise of the Modern Press in Denmark, Finland, Norway and Sweden
Nordicom, 1999, 153 sid
150,00 kr
150,00 kr
290,00 kr
Nordicom Sverige, 1999, 116 sid
200,00 kr
Yearbook 1998
Nordicom, 1998, 387 sid
250,00 kr
175,00 kr
Statistik och analys
Nordicom Sverige, 1998, 56 sid
160,00 kr
New Perspectives in Audience Theory
Nordicom, 1998, 137 sid
250,00 kr
25,00 EUR

Sidor