Böcker

Nordicoms främsta uppgift är att sprida kunskap om medieforskningens resultat samt redovisa uppgifter om medieutvecklingen i de nordiska länderna. Detta görs främst genom utgivning av tidskrifter, antologier och andra böcker samt statistiska översikter och analyser.

Nordicom Sverige, 2002, 165 sid
0,00 kr
220,00 kr
Nordicom Sverige, 2002, 120 sid
220,00 kr
Den socialistiska vänsterns press 1965-2000
Nordicom Sverige, 2002, 255 sid
230,00 kr
Statistik och analys
Nordicom Sverige, 2002, 393 sid
300,00 kr
200,00 kr
in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden
Nordicom, 2001, 276 sid
300,00 kr
Några resultat från SOM-undersökningen 2000
Nordicom, 2001, 18 sid
40,00 kr
220,00 kr
4x25 år
Nordicom Sverige, 2001, 103 sid
210,00 kr
Nordicom Sverige, 2001, 118 sid
250,00 kr
Sture M Waller
Nordicom Sverige, 2001, 231 sid
150,00 kr
Media and Dimensions of Identity
Nordicom, 2001, 244 sid
250,00 kr
25,00 EUR
250,00 kr
25,00 EUR
Gulf War, National News Discourses and Globalization
Nordicom, 2001, 282 sid
Media Companies and Business Activities
Nordicom, 2000, 81 sid
200,00 kr
En mediestatistisk översikt
Nordicom Sverige, 2000, 82 sid
175,00 kr
210,00 kr

Sidor