Böcker

Nordicoms främsta uppgift är att sprida kunskap om medieforskningens resultat samt redovisa uppgifter om medieutvecklingen i de nordiska länderna. Detta görs främst genom utgivning av tidskrifter, antologier och andra böcker samt statistiska översikter och analyser.

The Challenges for Families in the Digital Age
Nordicom, 2018, 240 sid
Images of Boys and Girls, and their Consequences
Nordicom, 2017, 247 sid
Contributions to the Conference Media Education Futures in Tampere, Finland 2014
Nordicom, 2015, 301 sid
250,00 kr
28,00 EUR
Um Panorama da Mídia-Educação no Brasil, Portugal e Espanha
Nordicom, 2014, 292 sid
250,00 kr
28,00 EUR
Media Empowerment and Civic Engagement among East and Southern African Youth
Nordicom, 2013, 302 sid
Contributions to the Research Forum at the World Summit on Media For Children and Youth 2010
Nordicom, 2011, 275 sid
200,00 kr
Media, Communication and Social Change
Nordicom, 2009, 341 sid
225,00 kr
On the Front Edge
Nordicom, 2007, 356 sid
250,00 kr
Studies and Reflections on Media in the Digital Age
Nordicom, 2006, 437 sid
250,00 kr
200,00 kr
Yearbook 1998
Nordicom, 1998, 387 sid
250,00 kr