Böcker

Nordicoms främsta uppgift är att sprida kunskap om medieforskningens resultat samt redovisa uppgifter om medieutvecklingen i de nordiska länderna. Detta görs främst genom utgivning av tidskrifter, antologier och andra böcker samt statistiska översikter och analyser.

Nordic Media Trends 14
Nordicom, 2018, 124 sid
250,00 kr
25,00 EUR
Digital Challenges for Ad-Financed News Media in the Nordic Countries
Nordicom, 2017, sid
0,00 kr
Författare: 
Nordicom, 2015, 75 sid
250,00 kr
25,00 EUR
Media Companies and Business Activities
Nordicom, 2009, 193 sid
Media and Communication Statistics
Nordicom, 2008, 310 sid
300,00 kr
Meeting the Challenges of New Media Technology
Nordicom, 2006, 109 sid
200,00 kr
Media Companies and Business Activities
Nordicom, 2003, 166 sid
300,00 kr
in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden
Nordicom, 2001, 276 sid
300,00 kr
Media Companies and Business Activities
Nordicom, 2000, 81 sid
200,00 kr
290,00 kr
in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden
Nordicom, 1997, 288 sid
260,00 kr
Radio och TV i allmänhetens tjänst
Nordicom, 1996, 272 sid
200,00 kr
in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden
Nordicom, 1995, 96 sid
150,00 kr