Böcker

Nordicoms främsta uppgift är att sprida kunskap om medieforskningens resultat samt redovisa uppgifter om medieutvecklingen i de nordiska länderna. Detta görs främst genom utgivning av tidskrifter, antologier och andra böcker samt statistiska översikter och analyser.

Nordicom, 2019, 90 sid
Författare: 
Nordicom, 2016, 87 sid
Statistik och analys
Nordicom Sverige, 2014, 303 sid
Statistik och analys
Nordicom Sverige, 2010, 320 sid
Statistik och analys
Nordicom Sverige, 2007, 400 sid
Statistik och analys
Nordicom Sverige, 2004, 451 sid
350,00 kr
Statistik och analys
Nordicom Sverige, 2002, 393 sid
300,00 kr
Statistik och analys
Nordicom Sverige, 1999, 510 sid
300,00 kr
Statistik och analys
Nordicom Sverige, 1997, 453 sid
250,00 kr
Statistik och analys
Nordicom Sverige, 1995, 381 sid
250,00 kr
Statistik och analys
Nordicom Sverige, 1993, 459 sid
225,00 kr
Statistik och analys
Nordicom Sverige, 1991, 298 sid
225,00 kr