Böcker

Nordicoms främsta uppgift är att sprida kunskap om medieforskningens resultat samt redovisa uppgifter om medieutvecklingen i de nordiska länderna. Detta görs främst genom utgivning av tidskrifter, antologier och andra böcker samt statistiska översikter och analyser.

Barn, unga och dold reklam
Nordicom Sverige, 2017, 84 sid
Strukturförändringar och ekonomisk utveckling
Författare: 
Nordicom, 2017, 42 sid
Ägare – företag – medier
Författare: 
Nordicom, 2016, 102 sid
Medienotiser 3/2013
Nordicom Sverige, 2013, 100 sid
Nordicom Sverige, 2006, 112 sid
250,00 kr
Nordicom Sverige, 2003, 135 sid
220,00 kr
Nordicom Sverige, 1999, 88 sid
160,00 kr