Bland gnetar och rödhättor

Den socialistiska vänsterns press 1965-2000

Innehåll

Förord

Karl Erik Gustafsson
Per Rydén

Tidningen som kollektiv organisatör

Sverker Jonsson

Radikaliseringen och dess rötter

Den socialistiska vänsterns tidningar

Vänsterpressens struktur och ekonomi

Noter

Käll- och litteraturförteckning

Tabell- och diagramförteckning

Bilaga 1: Tidningar och tidskrifter till vänster om socialdemokratin utkommna åren 1965-2000

Bilaga 2: Alternativtidskrifter enligt Jonas Sjöström 1979

Bilaga 3: Intäkter, kostnader och ekonomiskt resultat för tidningar av dagspresskaraktär 1979-2000

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2002-03
Sidantal: 
255
ISSN: 
1403-3585
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Sylwan
230,00 kr