Barn och unga i det nya medielandskapet.

Statistik och analys

Innehåll

Barn och ungdomar i 90-talets föränderliga medievärld

Ulla Johnsson-Smaragdi

Barns och ungdomars medieanvändning 1996

Cecilia von Feilitzen
Peter Petrov

Småbarnen och medierna. Ökat tittande och minskat läsande

Leni Filipson
Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
1998-06
Sidantal: 
56
ISSN: 
1101-4539
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Övriga Analys/Statistik-rapporter
160,00 kr