Barn och unga i den digitala mediekulturen

I boken ingår ett antal artiklar av välrenommerade forskare som belyser olika frågeställningar om barn och ungas mediekultur i det digitala medielandskapet – om de möjligheter och risker som internet innefattar.

Bokens andra del presenterar hörnstenarna i den upplevelsebaserade konferensen ’Digital turist för en dag’. En översikt som redovisar statistik rörande de ungas medievanor i den digitala tidsåldern avslutar boken. Tonvikten ligger på svenska barn och ungas medievanor men även statistik rörande övriga europeiska länder ingår i översikten.

Den tryckta upplagan av Barn och unga i den digitala mediekulturen är slutsåld men går att ladda ner som pdf.

Innehåll

Förord

Introduktion. Barn och unga i den digitala mediekulturen

Ulla Carlsson

Försvinner barndomen med Internet? Reflektioner kring forskning och debatt om möjligheter och risker

Ingegerd Rydin

Reaktioner på ungas nätanvändning

Elza Dunkels

Reklam riktad till barn. En harmlös företeelse eller en guldgruva?

Gunilla Jarlbro

Digital kompetens. Näring för demokratin eller oreflekterat deltagande?

Ola Erstad

Internet och unga i Europa – möjligheter och risker

Sonia Livingstone
Leslie Haddon

Besök i den digitala mediekulturen

Möt mig!

Jenny Wiik

Se mig!

Oscar Westlund

Köp mig!

Ulrika Andersson

Berör mig!

Mathias A. Färdigh

Roa mig!

Jakob Bjur

Datorspel. En genreindelning

Heidi Nilsson

Ständigt uppkopplad

Oscar Westlund

Författarna

Statistik – Barn, unga och digitala medier

Catharina Bucht

Sverige

Europa

Källor

Utgivare: 
Nordicom
Publicerad: 
2010-01
Sidantal: 
155
ISBN: 
978-91-89471-90-0
Språk: 
Svenska
Format: 
PDF
Serie: 
Övriga Clearinghouse publikationer