Barn och unga i den digitala mediekulturen

Redaktör(er): Ulla Carlsson

I boken ingår ett antal artiklar av välrenommerade forskare som belyser olika frågeställningar om barn och ungas mediekultur i det digitala medielandskapet – om de möjligheter och risker som internet innefattar.

Bokens andra del presenterar hörnstenarna i den upplevelsebaserade konferensen ’Digital turist för en dag’. En översikt som redovisar statistik rörande de ungas medievanor i den digitala tidsåldern avslutar boken. Tonvikten ligger på svenska barn och ungas medievanor men även statistik rörande övriga europeiska länder ingår i översikten.

Den tryckta upplagan av Barn och unga i den digitala mediekulturen är slutsåld men går att ladda ner som pdf.

Contents

Förord
Introduktion. Barn och unga i den digitala mediekulturen
Ulla Carlsson
Försvinner barndomen med Internet? Reflektioner kring forskning och debatt om möjligheter och risker
Ingegerd Rydin
Reaktioner på ungas nätanvändning
Elza Dunkels
Reklam riktad till barn. En harmlös företeelse eller en guldgruva?
Gunilla Jarlbro
Digital kompetens. Näring för demokratin eller oreflekterat deltagande?
Ola Erstad
Internet och unga i Europa – möjligheter och risker
Sonia Livingstone, Leslie Haddon
Besök i den digitala mediekulturen
Möt mig!
Jenny Wiik
Se mig!
Oscar Westlund