Att skriva god historia

Innehåll

Inledning

Karl Erik Gustafsson
Per Rydén

Den Svenska Litteraturens historia

Lars Lönnroth

Den nödvändiga litteraturhistorien

Bernt Olsson

Att berätta historier

Dag Nordmark

Historia i praktik och teori

Per Erik Ljung

Den regionala litteraturhistoriens lösningar

Louise Vinge

Den angelägna litteraturhistorien

Listbeth Larsson

Ljus från öster

Thomas Ek

Idéernas och namnens historia

Ingmar Lundkvist

Det mediehistoriska genombrottet

Jarl Torbacke

Presshistoriens sista blad

Karl Erik Gustafsson

Filmhistoriografi

Erik Hedling

Den möjliga historien

Per Rydén

Bilaga: Skrifter i serien Sylwan

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2003-09
Sidantal: 
145
ISSN: 
1403-3585
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Sylwan
200,00 kr