Johan Lindell

Just nu har Göteborgs universitet problem med sina e-postservrar, vilket innebär att ca hälften av universitetets personal inte kommer åt sin e-post. Om du vill få kontakt med någon av Nordicoms personal rekommenderar vi dig att ringa oss istället. Här finns kontaktuppgifter till Nordicoms medarbetare: https://www.nordicom.gu.se/sv/om-nordicom/personal. Problemet gäller både e-postadresser till enskilda medarbetare och funktionsbrevlådor.

Johan Lindell

Establishment versus Newcomers, Critical versus Administrative? Sketching the structure of the Swedish field of media and communication studies

DOI: 
https://doi.org/10.2478/nor-2020-0009

13. The taste for news. Class shaping young people’s news use in Sweden

Johan Lindell
Johan Lindell
Martin Danielsson

Moulding Cultural Capital into Cosmopolitan Capital. Media practices as reconversion work in a globalising world

DOI: 
10.1515/nor-2017-0408
Johan Lindell

Martin Danielsson: Digitala distinktioner: Klass och kontinuitet i unga mäns vardagliga mediepraktiker

Prenumerera på Johan Lindell