Hillevi Ganetz

Hillevi Ganetz

Jewel in the Crown. The Nobel Banquet Broadcast as Co-Construction

DOI: 
10.2478/nor-2018-0015

Musik, maskulinitet och rädslan för flickor. Om talang-realities i svensk television

Hillevi Ganetz
Prenumerera på Hillevi Ganetz