Annika Bergström

Annika Bergström

Digital Equality and the Uptake of Digital Applications among Seniors of Different Age

DOI: 
10.1515/nor-2017-0398

Deltagande och delaktighet i digitala miljöer

Annika Bergström
Malin Sveningsson
Prenumerera på Annika Bergström