Nordicom Information 37 (2) 2015. Medier och kön

Tema: Medier och kön
Redaktör(er): Ragnhild Mølster

 

I denne utgaven av Nordicom-Information handler alle artiklene om kjønn og medier. Med artikler fra alle de nordiske landene, gis det et riss av hvordan det står til med likestillingen i Nordens medier. I tillegg presenterer vi flere prosjekt om kjønn og media enn ellers, og vi har tatt med en oppdatert liste over nordiske doktoravhandlinger.
 

Ragnhild Mølster
Nummerredaktør

 

Content

Forord
Ragnhild Mølster

Nordicom-Information på väg mot framtiden

Køn i danske medieinstitutioner og danske tv-medier
Rikke Andreassen

The Gender Divisions and Hierarchies of the Finnish News Organisations
Tarja Savolainen, Henrika Zilliacus-Tikkanen

Women in Journalism. The Situation in Iceland
Valgerður Jóhannsdóttir

Verdien av en kvinnes stemme. Om kjønn, makt og endring i norsk nyhetsproduksjon
Turid Øvrebø

Svensk journalistik. Bromskloss eller pådrivare för jämställdhet?
Maria Edström

Distribution, produktion och jämställdhet i filmbranschen. En studie av svensk filmpolitik
Maria Jansson, Katarina Bivald

 

Recensioner

Jonas Löwgren & Bo Reimer (red.): Collaborative Media Production, Consumption, and Design Interventions
Kjetil Sandvik

Jens Barland & Robert W. Waagan (red.): Entreprenørskap og ledelse i media
Erik Wilberg

 

Konferensrapport

Norwegian Media Research Conference 2014. 20 Years of the World Wide Web – Perspectives and Consequences
Jon Raundalen

 

Aktuellt från medieforskningen

Webportal gør det lettere at forske i historiske danske medier
Mogens Vestergaard Kjeldsen

Norsk medietidsskrift fra papir og abonnement til digitalt open access
Steen Steensen

 

Aktuella forskningsprojekt

Norske muslimske innvandrerkvinner. Sosiale medier og identitetsspørsmål
Carol Azungi Dralega

Women and Media Industries in Europe
Tarja Savolainen

 

Ny litteratur

Doktorsavhandlingar om kön och medier