Nordicom Information 26 (1) 2005

Redaktör(er): Ulla Carlsson

 

Innehåll

Æstetikkens rolle i webdesign
Lisbeth Thorlacius

Skapar nätet ojämlikhet?
Sinikka Sassi

The Norwegian Media Image of the War in Afghanistan. Peacekeeping or Aggression?
Rune Ottosen

Du og jeg og husarbeidet. En diskusjon av Husmorfilmens konferansier
Anne Marit Myrstad

Om etno-grafisk film. Kunskapsteoretiska utgångspunkter och representationen av den Andra
Veronica Stoehrel

Den sensationella löpsedeln. Del 1: historia och implicit etik
Ulrik Volgsten

Young Citizens, ICTs and Learning. A Design for a Study of the Media and Political Activity
Tobias Olsson

The Advanced Cultural Studies Institute of Sweden/ACSIS. A National Centre for Transnational and Interdisciplinary Cultural Research
Johan Fornäs

Forskning om mediernas bevakning av flodvågskatastrofen

Ny litteratur från Danmark, Finland, Norge och Sverige