Barn och unga i den digitala mediekulturen

Ulla Carlsson
 (red.)
Ladda ner pdf
Publikationen kan laddas ner gratis från Nordiska ministerrådets publikationsplattform NordPub.

I boken ingår ett antal artiklar av välrenommerade forskare som belyser olika frågeställningar om barn och ungas mediekultur i det digitala medielandskapet – om de möjligheter och risker som internet innefattar.

Bokens andra del presenterar hörnstenarna i den upplevelsebaserade konferensen ’Digital turist för en dag’. En översikt som redovisar statistik rörande de ungas medievanor i den digitala tidsåldern avslutar boken. Tonvikten ligger på svenska barn och ungas medievanor men även statistik rörande övriga europeiska länder ingår i översikten.

Den tryckta upplagan av Barn och unga i den digitala mediekulturen är slutsåld men går att ladda ner som pdf.

 

Innehåll

Förord

Introduktion. Barn och unga i den digitala mediekulturen
Ulla Carlsson

Försvinner barndomen med Internet? Reflektioner kring forskning och debatt om möjligheter och risker
Ingegerd Rydin

Reaktioner på ungas nätanvändning
Elza Dunkels

Reklam riktad till barn. En harmlös företeelse eller en guldgruva?
Gunilla Jarlbro

Digital kompetens. Näring för demokratin eller oreflekterat deltagande?
Ola Erstad

Internet och unga i Europa – möjligheter och risker
Sonia Livingstone, Leslie Haddon

 

Besök i den digitala mediekulturen

Möt mig!
Jenny Wiik

Se mig!
Oscar Westlund

Köp mig!
Ulrika Andersson

Berör mig!
Mathias A. Färdigh

Roa mig!
Jakob Bjur

Datorspel. En genreindelning
Heidi Nilsson

Ständigt uppkopplad
Oscar Westlund

Författarna

 

Statistik – Barn, unga och digitala medier

Sammanställd av Catharina Bucht

Sverige
Europa
Källor

 

Bokomslag: Barn och unga i den digitala mediekulturen

Information

Publicerad:
Antal sidor: 155
ISBN tryckt
978-91-89471-90-0
Format:  
pdf
Serie: The International Clearinghouse on Children, Youth & Media