Tillgänglighetsredogörelse

Just nu har Göteborgs universitet problem med sina e-postservrar, vilket innebär att ca hälften av universitetets personal inte kommer åt sin e-post. Om du vill få kontakt med någon av Nordicoms personal rekommenderar vi dig att ringa oss istället. Här finns kontaktuppgifter till Nordicoms medarbetare: https://www.nordicom.gu.se/sv/om-nordicom/personal. Problemet gäller både e-postadresser till enskilda medarbetare och funktionsbrevlådor.

Nordicom står bakom webbplatsen www.nordicom.gu.se och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur Nordicom arbetar för att webbplatsen ska uppfylla lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den beskriver också eventuella kända problem och hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan lösa dem. Vi arbetar konstant för att webbplatsen ska uppfylla lagkraven.

Hur tillgänglig är webbplatsen?


Vi är medvetna om att vi just nu inte lyckas uppfylla alla krav på tillgänglighet till digital offentlig service. Vi försöker lösa problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2020.

Senare under hösten 2020 kommer Nordicom att uppdatera webbplatsen www.nordicom.gu.se till samma system som Göteborgs universitet använder för sin webbplats www.gu.se. Med uppdateringen kommer vi att lösa flera av de tillgänglighetsproblem som vår webbplats har i nuläget.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?


Om du behöver information från oss i något annat format så kan du kontakta oss på följande sätt:

Webbplatsens brister


Tillgängligheten på Nordicoms webbplats www.nordicom.gu.se har för tillfället flera brister som vi arbetar med att åtgärda. Innehåll på nordicom.gu.se som inte är fullt tillgängligt beskrivs här:

  • Rubriker och rubriknivåer används inte alltid korrekt, vilket kan orsaka svårigheter för användare med kognitiva nedsättningar eller synnedsättningar.
  • Dokumentlänkar och länkar till externa sidor beskriver inte alltid vart de leder eller att de öppnas i ett nytt fönster.
  • Nordicoms publikationer i PDF-format som publicerats före september 2018 är inte tillgänglighetsanpassade. Dessa kommer inte heller att tillgänglighetsanpassas, i enlighet med tillgänglighetskraven för äldre dokument. Publikationer som publicerats från och med september 2018 kommer att tillgänglighetsanpassas före årsskiftet 2020/2021. Från och med den 23 september 2020 kommer alla Nordicoms publikationer att vara tillgänglighetsanpassade när de publiceras. 
  • Nedladdningsbara filer, utöver publikationer, är inte tillgänglighetsanpassade. Vi arbetar med nya tillgängliga format för mediestatistik och faktablad som förväntas lanseras före årsskiftet 2020/2021, i samband med uppdateringen av vår webbplats.
  • Bilder med betydelsebärande innehåll saknar beskrivning.
  • Text visas i vissa fall mot bakgrundsbild. Dessa saknar också beskrivande text.
  • Text visas i vissa fall mot bakgrundsbild som innehåller text eller distraherande grafiska mönster.
  • Vissa textstycken skrivs på ett annat språk än omgivande text, men är inte markerade för detta i kod, vilket orsakar problem för skärmläsare.
  • Textstycken som skrivs endast med stora bokstäver förekommer.