Samarbeten och uppdrag

Person tar en bok ur en bokhylla

Nordicom har många samarbetspartners också utöver de regelrätta projekt som ofta är ett samarbete med någon annan organisation. Därutöver har flera medarbetare på Nordicom uppdrag i vetenskapliga råd och liknande. Nedan är ett urval av samarbeten och uppdrag som pågår just nu.

 

De nordiska mediemyndigheterna


I alla de nordiska länderna finns mediemyndigheter som Nordicom samarbetar med. Det gäller framför allt frågor om medie- och informationskunnighet samt utbyte av kunskap och erfarenheter:

Danmark: Det danske filminstitut 
Danmark: Slots- og kulturstyrelsen
Finland: KAVI (the National Audiovisual Institute) 
Island: Fjölmidlanefnd (The Media Commission) 
Norge: Medietilsynet 
Sverige: Statens Medieråd 

 

Nordiskt statistiknätverk


I arbetet med nordisk mediestatistik och analys samarbetar Nordicom med Kulturministeriets Rapportering om medieudviklingen i Danmark, Statistikcentralen i Finland, Hagstofa Íslands (statistikmyndigheten på Island) och medienorge vid universitetet i Bergen. Dessa organisationer följer medieutvecklingen i sina länder och publicerar nationell mediestatistik på webben och i olika rapporter. Mer information om nätverket och kontaktpersoner.

 

UNESCO: MILID & GAPMIL


Två nätverk som finns under UNESCO:s paraply är MILID och GAPMIL och Nordicom samarbetar med båda. GAPMIL står för Global Alliance for Partnership on Media and Information Literacy och arbetar för att alla medborgare ska ha tillgång till medie- och informationskompetenser. En underorganisation till GAPMIL är MILID som är ett nätverk för universitet som arbetar med medie- och informationskunnighet. MILID står för Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue. Inom ramen för MILID har Nordicom publicerat tre böcker:

 

Unescos professur i yttrandefrihet, medieutveckling och internationell politik


Nordicoms tidigare föreståndare, Ulla Carlsson, innehar sedan 2014 UNESCO:s professur i yttrandefrihet, medieutveckling och internationell politik, och de böcker som Ulla Carlsson är redaktör för, ges ut av Nordicom. Det är publikationer med bred internationell spännvidd både ifråga om de perspektiv som anläggs och de skribenter som deltar. Ulla Carlsson har initierat och varit redaktör för många böcker och alla kan laddas ner på Nordicoms hemsida. En viktig serie publikationer med yttrandefrihet som bas är följande:

 

Medier & demokrati


Sommaren 2017 blev det klart att innovations- och utvecklingsprogrammet Medier & demokrati startar på Lindholmen Science Park i Göteborg. Diskussionerna kring ett sådant program startade emellertid flera år tidigare, och Nordicom har länge varit en av programmets samtalspartners. Medier & demokrati är ett forskningsprogram som är branschinitierat, och ska arbeta med nationella frågor som rör samhällsutmaningar för medierna.

 

Personalen på Nordicom har också en stor mängd uppdrag. Ett urval sådana är:


  • Ledamot, Euromedia Research Group (2017-) 
  • Ledamot i samverkansgruppen för pliktrelaterad och strategisk insamling, KB, Stockholm (2016-2020)
  • Ledamot, vetenskapligt råd, RISE ICT/Interactive Institute (2017-) 
  • Ledamot i nordiska samarbetskommittén för journalistutbildning (2016-, ordförande 2019-2023)
  • Ledamot i det vetenskapliga rådet för Institutet för mediestudier, Stockholm (2015-)
  • Ledamot i Rådet för filmpedagogiska frågor, Svenska Filminstitutet, Stockholm (2016-)
  • Ledamot i styrelsen för Svensk förening för informationsspecialister (SFIS Väst, Göteborg)
  • Ledamot i styrelsen för föreningen The Media & Learning Association, Belgien (2018-)