Om webbplatsen

Just nu har Göteborgs universitet problem med sina e-postservrar, vilket innebär att ca hälften av universitetets personal inte kommer åt sin e-post. Om du vill få kontakt med någon av Nordicoms personal rekommenderar vi dig att ringa oss istället. Här finns kontaktuppgifter till Nordicoms medarbetare: https://www.nordicom.gu.se/sv/om-nordicom/personal. Problemet gäller både e-postadresser till enskilda medarbetare och funktionsbrevlådor.

Här hittar du information om vår webbplats, cookies, hantering av personupplysningar och tillgänglighet. 

 

Om nordicom.gu.se 


Nordicoms webbplats nordicom.gu.se har som syfte att presentera forskning och fakta inom nordisk medie- och kommunikationsvetenskap. 

Innan årskiftet 2020/21 kommer webbplatsen nordicom.gu.se att uppdateras och få ett nytt utseende, vilket kommer motsvara Göteborgs universitets webbplats (www.gu.se). 
 

Om Nordicoms integritetspolicyn och cookies


Nordicoms behandlar personuppgifter i och för vårt uppdrag att förmedla forskning och fakta som rör medier och kommunikation i de nordiska länderna. Det handlar främst om uppgifter så som namn, e-postadress och postadress. Vi behandlar bara personuppgifter som har till syfte att understödja vårt uppdrag.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som gäller från och med den 25 juli 2003 ska alla som besöker en webbplats med cookies få information.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter och cookies

 

Tillgänglighet på webbplatsen


Vi arbetar aktivt för att så många som möjligt ska kunna använda Nordicoms webbplats. 

I vår tillgänglighetsredogörelse beskriver vi hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Där hittar du även kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Läs vår tillgänglighetsredogörelse för Nordicoms webbplats www.nordicom.gu.se 

 

Lämna synpunkter 


Har du synpunkter och förslag på hur vi kan göra vår webbplats bättre - hör av dig till oss! Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra webbplatsen.

 

Har du synpunkter på webben generellt? 

Kontakta Nordicoms kommunikatörer:

Mia Jonsson Lindell, mia.jonsson.lindell@nordicom.gu.se

Cecilie Ravik, cecilie.ravik@nordicom.gu.se