Nordicoms vetenskapliga råd 2019

Nordicom har ett vetenskapligt råd som träffas varje år och diskuterar frågor av avgörande strategisk betydelse. Rådsmedlemmarna är nominerade av de nationella forskarföreningarna i respektive land, och deltar i arbetet i fyra år. Vartannat år väljs tre respektive två nya medlemmar. 

 

Ordinarie medlemmar


 

Danmark
Stig Hjarvard
Köpenhamns Universitet
 

   

Finland
Marko Ala-Fossi
Universitet i Tammerfors
 

 

Norge
Kristin Skare Orgeret
OsloMet – storbyuniversitetet
 

 

Island
Helga Ólafs
Islands universitet
 

 

Sverige
Margareta Melin
Malmö högskola
 

 

Från Nordiska Ministerrådet
Jesper Smed Jensen
Seniorrådgivare

 

Personliga suppleanter


Danmark: Aske Kammer, IT-Universitetet i København

Finland: Epp Lauk, Universitet i Jyväskylä

Norge: Gunnar Iversen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Island: Elfa Ýr Gylfadóttir, Islands Mediekommission

Sverige: Lars Nord, Mittuniversitetet, Sundsvall