Nordicoms vetenskapliga råd 2019

Just nu har Göteborgs universitet problem med sina e-postservrar, vilket innebär att ca hälften av universitetets personal inte kommer åt sin e-post. Om du vill få kontakt med någon av Nordicoms personal rekommenderar vi dig att ringa oss istället. Här finns kontaktuppgifter till Nordicoms medarbetare: https://www.nordicom.gu.se/sv/om-nordicom/personal. Problemet gäller både e-postadresser till enskilda medarbetare och funktionsbrevlådor.

Nordicom har ett vetenskapligt råd som träffas varje år och diskuterar frågor av avgörande strategisk betydelse. Rådsmedlemmarna är nominerade av de nationella forskarföreningarna i respektive land, och deltar i arbetet i fyra år. Vartannat år väljs tre respektive två nya medlemmar. 

 

Ordinarie medlemmar


 

Danmark
Stig Hjarvard
Köpenhamns Universitet
 

   

Finland
Marko Ala-Fossi
Tammerfors universitet
 

 

Norge
Kristin Skare Orgeret
OsloMet – storbyuniversitetet
 

 

Island
Helga Ólafs
Islands universitet
 

 

Sverige
Margareta Melin (ordförande)
Malmö universitet
 

 

Personliga suppleanter


Danmark: Aske Kammer, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Finland: Epp Lauk, Jyväskylä universitet

Norge: Erik Knudsen, Universitetet i Bergen

Island: Elfa Ýr Gylfadóttir, Islands Mediekommission

Sverige: Lars Nord, Mittuniversitetet, Sundsvall