Nordicoms vetenskapliga råd

Nordicom har ett vetenskapligt råd som träffas varje år och diskuterar frågor av avgörande strategisk betydelse. Rådsmedlemmarna är nominerade av de nationella forskarföreningarna i respektive land, och deltar i arbetet i fyra år. Vartannat år väljs tre respektive två nya medlemmar. 

 

Ordinarie medlemmar (2019–)


 

Danmark
Stig Hjarvard
Köpenhamns Universitet
 

   

Finland
Marko Ala-Fossi
Tammerfors universitet
 

 

Norge
Kristin Skare Orgeret
OsloMet – storbyuniversitetet
 

 

Island
Helga Ólafs
Islands universitet
 

 

Sverige
Margareta Melin (ordförande)
Malmö universitet
 

 

Personliga suppleanter


Danmark: Aske Kammer, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Finland: Epp Lauk, Jyväskylä universitet

Norge: Erik Knudsen, Universitetet i Bergen

Island: Elfa Ýr Gylfadóttir, Islands Mediekommission

Sverige: Lars Nord, Mittuniversitetet, Sundsvall

 

Representant från Färöarna: Heini í Skorini, University of the Faroe Islands

Representant från Grönland: Signe Ravn-Højgaard, University of Greenland 

Representant från Åland: Carl-Gustav Lindén, Helsingfors universitet