Om Nordicom

Just nu har Göteborgs universitet problem med sina e-postservrar, vilket innebär att ca hälften av universitetets personal inte kommer åt sin e-post. Om du vill få kontakt med någon av Nordicoms personal rekommenderar vi dig att ringa oss istället. Här finns kontaktuppgifter till Nordicoms medarbetare: https://www.nordicom.gu.se/sv/om-nordicom/personal. Problemet gäller både e-postadresser till enskilda medarbetare och funktionsbrevlådor.

Nordicom är ett centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet. Vi arbetar med att samla in och förmedla forskning och fakta som rör medier och kommunikation. Våra medarbetare finns i alla de nordiska länderna och vårt huvudkontor finns i Göteborg.

Syftet med vårt arbete är att utveckla kunskapen om mediernas roll i samhället. Det gör vi bland annat genom att ta fram underlag till olika slags organisationer för beslut i mediefrågor samt förmedla fakta och kunskap till forskare och studenter:

 

Nordicom är finansierat av Nordiska Ministerrådet, svenska Kulturdepartementet samt Göteborgs universitet, och har funnits sedan 1970-talet.